Traži

Smokvina.hr

Valentinovo

beč

Cijena uključuje: prijevoz visokoturističkim autobusom prema programu putovanja 1 noćenje s doručkom u hotelu 4* u dvokrevetnim sobama u Beču turističkog pratitelja tijekom puta jamčevno osiguranje, troškove organizacije i prodaje aranžmana

više...

valentinovo budimpešta

CIJENA PO OSOBI UKLJUČUJE:prijevoz turističkim autobusom, smještaj u dvokrevetnim sobama s vlastitom kupaonom i WC-om, 2 noćenja s doručkom u hotelu 3*, usluge turističkog pratitelja, priprema i organizacija putovanja, jamčevina turističkog paket aranžmana. Minimalni broj prijavljenih putnika: 40

više...

valentinovo prag

CIJENA PO OSOBIUKLJUČUJE:prijevozturističkimautobusom, smještaj u dvokrevetnoj sobi s vlastitom kupaonom i WC-om, 3noćenjasdoručkomu hotelu 3*,razgledPragapremaprogramu, posjet Telču,pratiteljgrupeilokalnistručnivodič,organizacijaipripremaputovanja,jamčevinaturističkogpaketaranžmana.Minimalnibrojprijavljenih: 40putnika

više...

valentinovo salzburg

CIJENA PO OSOBI UKLJUČUJE:prijevozturističkimautobusom,smještaj u hotelu s 4* na bazi 1 noćenja s doručkomdvokrevetnoj sobi s vlastitom kupaonom i WC-om, pješački razgled grada uz pratnju vodiča, usluge turističkog pratitelja, jamčevinu turističkog paket aranžmana. Minimalni broj prijavljenih putnika: 40

više...

valentinovo sarajevo

CIJENA PO OSOBI UKLJUČUJE: prijevoz turističkim autobusom, smještaj u dvokrevetnoj sobi s vlastitom kupaonom i WC-om, 2 noćenja s doručkom u hotelu 4*, razgled grada uz pratnju stručnog vodiča, usluge turističkog pratitelja, jamčevina turističkog paket aranžmana, priprema i organizacija putovanja.Minimalnibrojprijavljenihputnika: 40

više...

Pretraga po ID-u

Google Search

Newsletter

Solution Graphics

Kontakt

Majstora Jurja 13, 21000 Split
Hrvatska (Croatia)
tel: +385 21 271040
fax: +385 21 271040
skype: SmokvinaTravel
MB: 2123681
OIB: 02419525960
ŽIRO RAČUN:
HR8623400091110356129
DEVIZNI RAČUN:
IBAN: HR8423400091510356908
SWIFT CODE: PBZGHR2X
ID KOD: HR-AB-21-060222784
e-mail:
info@smokvina.hr

Konvertor valuta