Traži

Smokvina.hr

Putno osiguranje

Putujte bezbrižno i izbjegnite trošak vlastitih sredstava u raznim neprilikama prilikom putovanja ili na odmoru. Ne čekajte zadnji čas – ugovorite povoljnije na vrijeme Putno osiguranje  za Vaš odmor u inozemstvu  nawww.smokvina.com.

Očuvajte financijsku sigurnost u trenucima kada je to najpotrebnije.
Bilo da putujete putem osobnog automobila, avionom ili ostalim sredstvima kao npr. Autobus ili vlakom, možete koristiti putno osiguranje.
 
Dopunska osiguranja
Razne poteškoće na putovanju nije moguće predvidjeti ili izbjeći, no poželjno je radi veće osobne sigurnosti barem dodatno smanjiti njihove posljedice ugovaranjem dopunskih osiguranja.

Dnevna naknada za vrijeme nošenja gipsa
U slučaju nošenja gipsa osiguranik ima pravo na dnevnu naknadu od 15 EUR po danu, počevši od 15-tog dana nošenja gipsa.

Osiguranje od nezgode
Ugovoriti osiguranje za slučaj smrti i trajnog invaliditeta uslijed nezgode. U slučaju trajnog invaliditeta isplaćuje se naknada ovisno o postotku invaliditeta.

Osiguranje prtljage u avionskom prijevozu
Ostvarite pravo na fiksnu naknadu u slučaju kašnjenja ili trajnog gubitka prtljage u avionskom prijevozu.

Autoasistencija
Generali rješava Vaše poteškoće na putovanju: u slučaju kvara osobnog vozila organizira se jednostavan popravak na licu mjesta ili vuča vozila do servisa. Izlazimo u susret i jedinstvenom uslugom garažiranja osobnog vozila. Ako u servisu nemaju potrebnih dijelova za vozilo, tada omogućavamo njihovu hitnu dostavu za Vaš nesmetani nastavak putovanja.

Osiguranje privatne odgovornosti
Za slučaj ozlijedite li nekoga nehotice ili mu uništite neke stvari, oslonite se na Generali.Osiguranjem su obuhvaćeni osigurani slučajevi nastali na području Europe, izvan Republike Hrvatske.

Obiteljsko osiguranje
Veliki je doživljaj kada cijela obitelj krene zajedno na putovanje. Kako bi očuvali zajedničku sigurnost, dobro je ugovoriti obiteljsko osiguranje koje vrijedi za od 2 do 5 članova, uz uvjet da se odaberu isti rizici na polici. Pokrića u polici se odnose na svaku pojedinačnu osobu, s izuzetkom automobilske asistencije i osiguranja prtljage, koje je ukupno pokriće po obitelji

Grupno osiguranje
Ako želite ugovoriti grupno osiguranje potrebno je prijaviti najmanje 5 članova, te dostaviti popis osiguranih osoba koje trebaju odabrati iste rizike na polici.

Pošaljite upit

ID: [13135] Putno osiguranje
Broj odraslih osoba:
Broj djece:
Datum dolaska:
Datum odlaska:
Upit:

Kontakt podaci

* Ime:
* Prezime:
Adresa:
Grad:
Poštanski broj:
Država:
* E-mail:
* Telefon / Mobitel 1:
Telefon / Mobitel 2:
Faks:
Napomene:
* denotes required field

Pretraga po ID-u

Google Search

Newsletter

Solution Graphics

Kontakt

Majstora Jurja 13, 21000 Split
Hrvatska (Croatia)
tel: +385 21 271040
fax: +385 21 271040
skype: SmokvinaTravel
MB: 2123681
OIB: 02419525960
ŽIRO RAČUN:
HR8623400091110356129
DEVIZNI RAČUN:
IBAN: HR8423400091510356908
SWIFT CODE: PBZGHR2X
ID KOD: HR-AB-21-060222784
e-mail:
info@smokvina.hr

Konvertor valuta