Traži

Smokvina.hr

Što je CVC

Što je kontrolni broj?

Kontrolni broj je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj otisnut na kreditnoj kartici, a zato što se nigdje ne pohranjuje (nije sadržan na magnetskoj traci kartice niti se pojavljuje na računima i potvrdama kod trgovaca) služi kao dokaz da fizički posjedujete karticu u trenutku kupnje i smanjuje mogućnost zloupotrebe.

Taj broj American Express zove 3CSC, Mastercard CVC2, a VISA CVV2.

Kontrolni broj za MasterCard i Visa kartice

Troznamenkasti kontrolni broj se nalazi otisnut na poleđini kartice u prostoru za potpis, zadnja desna grupa znamenki.

visa

Kontrolni broj za Maestro kartice

Ukoliko Vaša Maestro kartica ima kontrolni broj, onda se nalazi na poleđini kartice i potrebno ga je upisati u formu servisa. U suprotnome ovo polje ostavite prazno.

Kontrolni broj za American Express kartice

Četveroznamenkasti kontrolni broj se nalazi otisnut na prednjoj strani American Express kartice iznad broja kartice na lijevoj ili desnoj strani.

Ako na domaćoj American Express kartici (počinje sa 3775) postoji troznamenkasti kontrolni broj, potrebno je njega upisati, u suprotnom se upisuje četveroznamenkasti. Za ostale American Express kartice treba upisati četveroznamenkasti kod.

amex

Pretraga po ID-u

Google Search

Newsletter

Solution Graphics

Kontakt

Majstora Jurja 13, 21000 Split
Hrvatska (Croatia)
tel: +385 21 271040
fax: +385 21 271040
skype: SmokvinaTravel
MB: 2123681
OIB: 02419525960
ŽIRO RAČUN:
HR8623400091110356129
DEVIZNI RAČUN:
IBAN: HR8423400091510356908
SWIFT CODE: PBZGHR2X
ID KOD: HR-AB-21-060222784
e-mail:
info@smokvina.hr

Konvertor valuta