Traži

Smokvina.hr

Destinacije - Rivijera Kaštela

Kaštel Sućurac

U Kaštel Sucurcu se nalazi najstarija obrambena kula koju je 1392.g. sagradio splitski nadbiskup A. Gvaldo kako bi zaštitio seljake naselja Putalj, smještenog na obroncima Kozjaka oko crkvice sv. Jurja. Nizom dodatnih zahvata, kula je postala naselje uz more. Najstariju jezgru Sucurca cini sklop Kaštilica kojeg cini dvorište utvrdene palace - ljetnikovca na cijem se južnom zidu nalaze raskošno ukrašeni prozori u stilu visoke gotike i seoskih kuca. Za razliku od ostalih naselja ovdje je trg formiran na južnoj strani ljetnikovca. Danas se na njemu nalazi izložbeni prostor \\\"Podvorje \\\" u kojem se cuva dio arheoloških nalaza iz Putalja. Gostoljubivi domacini ce turistima koji dodu u Kaštel Sucurac pružiti ugodan smještaj u svojim sobama i apartmanima.

Kaštel Lukšić

Mihovil Rosani je 1482.g, na zapadnom dijelu današnjeg Kaštel Lukšica izgradio svoj kaštel koji je izvrstan primjer gradnje kaštela na morskim hridima. Nikola i Jerolim Vitturi, trogirski plemici dobili su 1487.g.dozvolu od mletackog dužda da izgrade dvorac kaštela uz more kako bi zaštitili svoje obitelji i težake iz sela Ostrog na grebenu Balovan. Dvorac je izgraden u stilu raskošne renesansne palace i završen je 1564.g. Sastoji se od južne rezidencijalne dvokratne gradevine sa balkonom i izlazom na more u slucaju opasnosti. Na sjevernoj strani se nalaze dvije obrambene kule i mašikul i pokretni most kao veza s kopnom. U 18 st. je pokretni most zamijenjen kamenim na jedan luk. U sredini dvorca nalazi se dvorište s arkadama dok su na I i II. Katu smještene galerije. Danas se u obnovljenom dvorcu Vitturi nalaze Muzej Grada Kaštela, Turisticka zajednica Grada Kaštela te druge kulturne ustanove. Postaje kulturno središte Grada u kojem se održavaju izložbe, koncerti, kazališne predstave i sl. U Lukšicu se

Kaštel Štafilić

Utvrdu (kaštel) s dvorištem, danas poznatu kao kaštel Rotondo, dao je 1508.g. izgraditi trogirski vlastelin Stjepan Štafileo, na morskoj hridi. Stambeni dio kaštela nalazio se na južnoj strani gdje se nalaze i vrata za napuštanje kaštela brodovima. Na zapadnom dijelu Kaštel Štafilica nalazi se kula Nehaj koju su 1548.g. poceli graditi Ljudevit i Ivan Lodi. Kula je sagradena do gornjih pragova prozora prvog kata. Radovi su prestali nakon smrti brace Lodi, a kako nisu imali muških potomaka, kceri i zetovi su odustali od gradnje. Kula Nehaj, iako nedovršena, plijeni poglede likovnjaka, pjesnika i turista. Ponekad za vrijeme plime izgleda kao da plovi morem. Crkva sv. Juraja od Žestinja je starohrvatska crkva iz 12. st. na kojoj se posebno istice lijepi nadvratnik ukrašen stiliziranim lišcem i križem. Oko nje se nalazi staro groblje s ocuvanim steccima od kojih jedan ima ugraviran polumjesec. Ispod brda se nalaze Bijaci, znacajno povijesno naselje iz perioda od antickih vremena do srednjeg vijeka. Na a

Pretraga po ID-u

Google Search

Newsletter

Solution Graphics

Kontakt

Majstora Jurja 13, 21000 Split
Hrvatska (Croatia)
tel: +385 21 271040
fax: +385 21 271040
skype: SmokvinaTravel
MB: 2123681
OIB: 02419525960
ŽIRO RAČUN:
HR8623400091110356129
DEVIZNI RAČUN:
IBAN: HR8423400091510356908
SWIFT CODE: PBZGHR2X
ID KOD: HR-AB-21-060222784
e-mail:
info@smokvina.hr

Konvertor valuta